Kadının Güçlenmesi ve Liderlik Paneli Eskişehir’de Düzenlendi

Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknolojide Kadın Araştırma ve Uygulama Birimi (BİTEK), Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Merkezi (AKAUM) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ESKAM koordinasyonunda düzenlen “Kadının Güçlenmesi ve Liderlik” paneli Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. İhsan Erkul Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi AKAUM Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir’in moderatörlüğünü yaptığı, ESTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sayın Tuncay Döğeroğlu, ESOGÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sayın Selma Metintaş ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir’in konuşmacı olarak katıldığı panele, ESTÜ Bilim ve Teknolojide Kadın Araştırma ve Uygulama Birimi Müdürü Prof. Dr. Ferhan Kuyucak Şengür ve BİTEK Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Banu İçmen Erdem de katıldı.

“Güçlenen kadın eşittir güçlenen Türkiye”

Anadolu Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, “Ekonomik Yaşamda Kadının Güçlendirilmesi” başlıklı konuşmasında şunları söyledi: “Ekonomik yaşamda kadın dediğimizde bunun içine hem eğitimli hem de eğitimsiz kadın çalışanlar giriyor. Bugün eğitimde fırsat eşitliğini yakalayamamış ve daha az eğitime ulaşmış kadınlar liderlik anlamında nasıl konumlandırılabilirler bunu konuşacağız. Ekonomik kalkınma ve kadının güçlendirilmesi konuları birbiriyle bağıntılı, birbirinden beslenen konular. ‘Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndaki amaçlardan biri toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınları, kız çocuklarını güçlendirmek. Diğer bir amaç ise kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine etkin bir biçimde katılımını sağlamak. Bu önümüzde güzel bir kılavuz. Kadınların liderlik pozisyonlarında daha aktif rol alabilmeleri için toplumda hem fikir hem de eylem olarak ciddi bir değişime ihtiyacımız var çünkü güçlenen kadın eşittir güçlenen Türkiye.”

“Akademide kadın sayısı gittikçe artıyor fakat liderlik pozisyonunda hala kadınların sayısı az”

“Akademide Kadın Liderliği” başlıklı sunumunda bilgi ve görüşlerini katılımcılarla paylaşan ESTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ise, “Akademide kadın sayısı gittikçe artıyor fakat liderlik pozisyonunda hala kadınların sayısı az. Kadınların liderlik pozisyonlarına yükselmesi ve bu pozisyonlarda kalabilmeleri için yeni stratejilerin geliştirilmesi ve bu stratejilerin ülke genelinde ele alınıyor olması çok önemli. Kültür oluşumu ve mentorlük, koçluk gibi desteklerin yanında takdir edilme, başarı hikayelerinin paylaşılması, ödüllendirme gibi planlamalar da bu konuda oldukça fayda sağlayacak.” dedi.

“Liderlikte toplumsal cinsiyet eşitliği herkese daha iyi bir sağlık sağlayacaktır”

“Sağlık Alanında Kadın Liderliği” konusunda konuşmasını gerçekleştiren ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş ise konuşmasında şunları aktardı: “Dünyada kadın işgücünün dağılımına baktığımızda yüzde 68 gibi oldukça düşük bir yüzdeyle karşılaşıyoruz. Türkiye’de ise bu yüzde 47’ye kadar düşüyor. Aslında sağlık çalışanlarının yüzde 70’ini kadınlar oluşturuyor fakat konu liderlik pozisyonuna geldiğinde bu yüzde 25’e kadar düşüyor. Kadınlar çalışma hayatlarında “Cam Tavan” ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığına maruz kalıyorlar. Liderlik pozisyonunda cinsiyet eşitliğini sağlamak ilk önce sağlık alanında sonra da toplumsal alanda büyük fayda sağlayacak.”

“Kadının Güçlenmesi ve Liderlik” paneli soru cevap kısmının ardından Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci’nin konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim etmesiyle son buldu. – ESKİŞEHİR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x